Polityka Prywatności

Zachowanie poufności danych jest dla Insights Poland Sp. z o.o.(„nas”) niezwykle ważne i chcemy, abyś wiedział, w jaki sposób przetwarzamy Twoje dane osobowe. Dlatego sporządziliśmy Politykę prywatności z której dowiesz się w jaki sposób wykorzystujemy informacje o Tobie, będące danymi osobowymi w rozumieniu przepisów Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych.
Prosimy o dokładne zapoznanie się z Polityką Prywatności. Przyjmujemy, że korzystając z naszej strony internetowej, akceptujesz zasady zawarte w Polityce prywatności.

SŁOWNICZEK
Dane Osobowe - znaczają dane osobowe w rozumieniu art. 4 Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych, a zbierane za pośrednictwem tej strony internetowej oraz przetwarzane przez Insights Poland Sp. z o.o.;
Polityka - to zbiór zasad, reguł oraz naszych doświadczeń dotyczących przetwarzania danych osobowych;
Przetwarzanie - to dokonywane przez nas operacje na danych osobowych. Przez przetwarzanie rozumiemy czynności takie jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie, dopasowywanie lub łącznie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie a zwłaszcza te operacje, które prowadzą do wybrania dla Państwa najlepszej oferty.
RODO - Rozporządzenie Ogólne o Ochronie Danych Osobowych (RODO – polski skrótowiec). Unijne rozporządzenie dotyczące ochrony danych osobowych, które wchodzi w życie 25 maja 2018 roku.

KTO JEST ADMINISTRATOREM TWOICH DANYCH OSOBOWYCH.
Insights Poland Sp. z o.o. z siedzibą z siedzibą przy alei Tadeusza Kościuszki 103/105, 90-441 Łódź, Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy KRS, Rejestr Przedsiębiorców KRS: 0000504040, NIP: 7282796917 jest administratorem Twoich danych osobowych w związku z korzystaniem ze stronny internetowej www.insights.pl. W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości – jesteśmy do Twojej dyspozycji. Nasza dane kontaktowe znajdują się na końcu Polityki.

JAKIE DANE PRZECHOWUJEMY I W JAKICH CELACH?
Ty sam możesz zdecydować o przesłaniu nam swoich danych osobowych jeśli szukasz więcej informacji, chcesz wziąć udział w jednym z naszych szkoleń, badań lub w innych podobnych celach. Twoja decyzja o ujawnieniu Twoich danych osobowych jest całkowicie dobrowolna, a czyniąc to, dajesz nam wyraźną zgodę na wykorzystanie twoich danych osobowych tylko w celach, w których je nam ujawniłeś.

JAK DŁUGO PRZECHOWUJEMY TWOJE DANE?
Twoje dane przechowujemy nie dłużej niż jest to konieczne do realizacji celów, dla których je zgromadzono, chyba że obowiązujące przepisy prawa wymagają od nas ich dłuższego przechowywania. Twoje dane osobowe przetwarzane do celu obsługi zapytania będą przetwarzane przez nas przez okres trwania korespondencji, a następnie, w zależności od tego, jakie będą jej rezultaty, albo zasilą bazę Partnerów/Konsultantów Insights Poland Sp. z o.o. i będą dalej przetwarzane w celu realizacji umowy, albo zostaną usunięte jeżeli nie zaistnieje możliwość nawiązania współpracy. W przypadku czytelnego dla nas zamknięcia rozmów z Twoje strony, dane zostaną usunięte niezwłocznie z roboczych baz systemowych, a z kopii bezpieczeństwa przed upływem trzydziestu dni. Dane przetwarzane na podstawie zgody, a więc dane wykorzystywane m.in. do wysyłania Tobie informacji marketingowych, będą przetwarzane do momentu wycofania przez Ciebie zgody. Będziemy także przechowywali Twoje dane osobowe i wykorzystywali je w razie potrzeby, aby dotrzymać swoich zobowiązań prawnych, rozstrzygać spory i egzekwować postanowienia umów. Po upływie okresów przechowywania Twoje dane osobowe zostaną usunięte lub zanonimizowane.

CZY UDOSTĘPNIAMY TWOJE DANE?
Przesłane nam dane osobowe nie są udostępniane podmiotom trzecim, chyba że dzieje się to w przypadku Twojej wyraźnej zgody lub przekazania danych uprawnionym organom na podstawie przepisów prawa.

W JAKI SPOSÓB KORZYSTAMY Z PLIKÓW COOKIES?
Strona internetowa www.insights.pl wykorzystuje tzw. „cookies”, czyli niewielkie pliki z informacjami zapisywanymi na dysku twardym klienta. Dzięki temu możemy uzyskiwać podstawowe informacje o tym, jak często odwiedzasz stronę internetową, jakie jego elementy najbardziej Cię interesują, itp. (adres IP, typ przeglądarki, system operacyjny, czas wizyty, źródło wejścia). Informacje te wykorzystujemy jedynie w celu tworzenia statystyk dotyczących popularności strony internetowej. Każda osoba ma prawo do odmowy zapisywania plików „cookies” na swoim komputerze. Każda przeglądarka oferuje możliwość automatycznego odrzucania plików „cookies”. Informację o tym, jak skorzystać z powyższej opcji można znaleźć u producenta stosowanej przez Użytkownika przeglądarki (Opera, Firefox , Internet Explorer, Chrome, Safari). Więcej informacji o plikach cookies znajdziesz na stronie: wszystkoociasteczkach.pl.

W JAKI SPOSÓB DBAMY O BEZPIECZEŃSTWO TWOICH DANYCH OSOBOWYCH?
Traktujemy bezpieczeństwo Twoich danych poważnie. Posiadamy wewnętrzne zasady i kontrole, aby zapewnić, że Twoje dane nie będą utracone, przypadkowo zniszczone, niewłaściwie użyte lub ujawnione i nie są dostępne, z wyjątkiem naszych pracowników z niezbędnym do wypełniania obowiązków pracowniczych zakresie. Wypełniamy także wszystkie obowiązki spoczywające na nas jako na administratorze danych osobowych, a wynikające z przepisów powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności zaś z RODO.

JAK MOŻESZ SIĘ Z NAMI SKONTAKTOWAĆ?
W razie pytań dotyczących przetwarzania Twoich danych osobowych oraz przysługujących Ci praw, skontaktuj się z nami: polska@insights.com

Copyright © 2024 Insights Poland. Wszelkie prawa zastrzeżone. Korzystanie z serwisu oznacza akceptację polityki prywatności.