Co to jest Insights
Discovery?

Odkryj swój typ Insights Discovery

Wykonaj krótki test i sprawdź, która energia kolorystyczna prawdopodobnie u Ciebie dominuje.

Sprawdź teraz  ►

Model Insights Discovery

Model Insights Discovery

Insights Discovery to model opisujący indywidualny styl funkcjonowania. Główna idea narzędzi i programów opartych na modelu Insights Discovery to wzajemne poznanie i zrozumienie swoich zachowań, ich akceptacja oraz taka modyfikacja, która umożliwi maksymalizowanie korzyści płynących ze współpracy.

Dowiedz się więcej  ►

Narzędzia i programy

Sprawdź czy osoba, z którą współpracujesz jest aktualnie akredytowanym konsultantem Insights Discovery.

Każdy Konsultant, który przejdzie pełen proces Akredytacji otrzymuje Certyfikat ważny przez 2 lata. Po tym czasie konieczne jest odświeżenie Akredytacji.