Program Discovery – Efektywność Zespołu™

Discovery – Efektywność Zespołu™ to ciąg dalszy podróży, podczas której, tym razem koncentrujemy się na zespole. Program pozwala głębiej spojrzeć w strukturę grupy w oparciu o mapę na Kole Zespołu Insights Discovery, która pokazuje rozkład energii kolorystycznych. Zespół może spojrzeć na siebie z perspektywy poszczególnych osób, dostrzec synergię, jaka płynie z ich rozkładu preferencji jungowskich, unikatową wartość wnoszoną przez każdą osobę.

Tutaj zespół jest zbiorem jednostek, składających się na całość – i to właśnie jednostki stanowią klucz do zrozumienia stylu funkcjonowania całej grupy, jej mocnych i słabszych stron, a także opracowania wskazówek dla poprawy funkcjonowania.

Program obejmuje także wprowadzenie modelu Efektywności Zespołu na poziomie 4 filarów odnoszących się do 4 energii kolorystycznych oraz analizę zespołu w kontekście każdego z nich. Są to:

  • Koncentracja
  • Synchronizacja
  • Klimat
  • Proces

W efekcie możesz rozpocząć diagnozowanie swojego zespołu, zobaczyć potencjalne kierunki rozwoju oraz określić i rozpocząć rozwiązywanie ewentualnych problemów istniejących w zespole. Discovery – Efektywność Zespołu™ może stanowić doskonały wstęp do kolejnego kroku pozwalającego na szczegółową diagnozę i pracę nad specyficznymi elementami funkcjonowania zespołu, jakim jest Navigator – Efektywność Zespołu™.

Narzędzia wykorzystywane w programie: Profil Indywidualny moduł Podstawowy, Profil Indywidualny moduł Zarządzanie, zeszyt ćwiczeń „Discovery – nowe spojrzenie na efektywność zespołu”.

Sprawdź czy osoba, z którą współpracujesz jest aktualnie akredytowanym konsultantem Insights Discovery.

Każdy Konsultant, który przejdzie pełen proces Akredytacji otrzymuje Certyfikat ważny przez 2 lata. Po tym czasie konieczne jest odświeżenie Akredytacji.