Konflikty personalne i brak zaufania w Twoim zespole

Twój zespół boryka się z konfliktami personalnymi, pojawiają się tarcia, tworzą się kliki, nie ma zaufania. To powoduje, że atmosfera pracy i motywacja spada, ludzie nie angażują się w pełni w pracę zespołu.

Pierwszy krok to spojrzenie na siebie i innych przez pryzmat energii kolorystycznych. Rozumiejąc lepiej swój własny typ osobowości, mogę mieć większą świadomość własnych potrzeb, oczekiwań, tego co mnie motywuje oraz własnych reakcji (chociażby w stresie), które często nie pozostają bez wpływu na zespół. Warto też przyjrzeć się pozostałym członkom zespołu przez ten sam filtr – to pozwala lepiej ich zrozumieć, odkryć intencje pewnych zachowań, a na końcu nauczyć się odpowiadać na ich potrzeby na co dzień w takich obszarach jak komunikacja, współpraca, realizacja zadań itp. Taką podróż rozpoczyna praca z własnym Profilem Indywidualnym w ramach programu Efektywności Indywidualnej, w którym udział dodatkowo wzmacnia ludzi, integruje zespół, pozwala w sposób nieoceniający, bezpieczny komunikować sobie pewne rzeczy, a także odkryć dlaczego niektóre zachowania dla pewnych osób mogą być irytujące i trudne do zrozumienia, a dla innych będą wydawać się całkiem neutralne.

W kolejnym kroku warto przeanalizować zespół pod kątem preferencji i rozkładu energii kolorystycznych. Jakie są mocne i słabsze strony zespołu? Dokąd zespół chce zmierzać? Co sprawia, że nie może pójść dalej, że między poszczególnymi osobami pojawia się wzajemna niechęć? Program Discovery – Efektywność Zespołu za pomocą m.in. mapy zespołu na kole Insights, pozwala uczestnikom odpowiedzieć na te pytania, oczyścić atmosferę, wypracować konkretne wskazówki dla poprawy sytuacji. Pozwala także spojrzeć na zespół, jako całość, zacząć budować tożsamość zespołu. Daje też możliwość zweryfikowania zasad współpracy pomiędzy poszczególnymi typami Insights.

Kolejnym, naturalnym krokiem po odkryciu przyczyn mniej efektywnego funkcjonowania zespołu, znalezieniu rozwiązań (i rozpoczęciu wcielania ich w praktykę) oraz oczyszczeniu atmosfery, może być budowanie mocnych relacji między poszczególnymi członkami zespołu, opartych na wzajemnym zaufaniu, szacunku i zrozumieniu oraz szczerości. To moment, w którym zespół może być gotowy na bezpieczne i konstruktywne udzielanie feedbacku. Profile Discovery Full Circle i oparty na pracy z nimi warsztat, uczą jak to zrobić! To szansa na konstruktywną rozmowę pozwalającą wyjaśnić wszelkie nieporozumienia, to platforma do bezpiecznego feedbacku poprzez użycie modelu D4, to także czas na powzięcie zobowiązań wobec siebie, które mają pomóc poszczególnym osobom efektywniej i przyjemniej ze sobą współpracować. DFC to także moment pozytywnego wzmocnienia grupy, docenienia siebie nawzajem, na jakie wcześniej być może nie było czasu i miejsca.

Narzędzia i programy

Sprawdź czy osoba, z którą współpracujesz jest aktualnie akredytowanym konsultantem Insights Discovery.

Każdy Konsultant, który przejdzie pełen proces Akredytacji otrzymuje Certyfikat ważny przez 2 lata. Po tym czasie konieczne jest odświeżenie Akredytacji.