Styl zarządzania i motywowania dopasowany do Twoich pracowników – jak to zrobić?

Chcę rozwijać naszych menedżerów tak, aby byli świadomi własnego stylu zarządzania i jego wpływu na innych. Chcę, żeby potrafili skutecznie motywować swoich pracowników oraz nimi zarządzać.

Dobry menedżer, to świadomy menedżer - zdający sobie sprawę z własnych mocnych i słabszych stron, ze swojego stylu zarządzania i jego wpływu na innych. To menedżer dbający zarówno o zadania jak i o stojących za nimi ludzi, który wie, jak zmotywować swój zespół do osiągania lepszych rezultatów. Wyobraź sobie, jaką siłę i kompetencję w tym zakresie może dać mu model Insights Discovery? Program Efektywności Indywidualnej nie tylko wspiera rozwój osobisty menedżerów, ale także urwrażliwia na potrzeby, oczekiwania i czynniki motywacyjne u innych osób. Czy wiesz jak bardzo może się to przełożyć na poziom zadowolenia, zaangażowania, a wraz z nimi – produktywności poszczególnych pracowników oraz całych zespołów? Menedżer posiadający mapę własnego zespołu, pokazującą preferencje i typ każdego z jego podwładnych to… szczęśliwy posiadacz klucza do zarządzania zespołem i „instrukcji obsługi” każdego ze swoich pracowników!

Menedżerowie bardzo często działają pod presją, w stresie. Udział w warsztacie Efektywności Indywidualnej może pomóc im zarządzać stresem, dotrzeć do jego bezpośrednich przyczyn, rozpoznawać jego oznaki we własnym zachowaniu oraz znaleźć odpowiednie remedium. Model Insights Discovery™ pozwala podejść do tematu w bardzo bezpieczny sposób, ale i stawia wyzwania! Program uczy jak pracować nad swoimi negatywnymi reakcjami pod presją, które wpływają demotywująco na zespół.

Poprzez wdrożenie w kolejnym kroku programu Discovery – Efektywne Przywództwo, menedżerowie mogą przeanalizować głębiej swój własny styl zarządzania. Czy koncentrują się bardziej na celach, relacjach, procesach czy wizji? Co mogą zrobić, aby czerpać z tych stylów, które nie są im bliskie?

Cykliczne spotkania weryfikujące postępy w rozwoju stylów zarządzania dadzą odpowiedź na pytanie… czy w czymś jeszcze możemy pomóc? :)

Narzędzia i programy

Sprawdź czy osoba, z którą współpracujesz jest aktualnie akredytowanym konsultantem Insights Discovery.

Każdy Konsultant, który przejdzie pełen proces Akredytacji otrzymuje Certyfikat ważny przez 2 lata. Po tym czasie konieczne jest odświeżenie Akredytacji.