Warsztaty Insights Discovery

Chcesz, aby zespoły w Twojej organizacji rozwijały się? Aby komunikacja i współpraca były efektywne, a ludzie zaangażowani i bardziej świadomi? Dowiedz się więcej na temat możliwości, jakie daje praca z narzędziami Insights Discovery™ i jakie proponujemy rozwiązania dla zespołów o różnych profilach.

Magdalena OstrowskaInsights Discovery™ to model, który znajduje praktyczne zastosowania w pracy zespołowej. To cały zestaw narzędzi i programów, które pozwolą Ci spojrzeć na Twój zespół pod różnym kątem i wdrożyć program odpowiedni szkoleniowy . Zawsze wychodzimy od jednostki i rozwoju samoświadomości członków zespołu po to, aby następnie przez filtr Insights Disocvery pozwolić im spojrzeć na swoich współpracowników, przełożonych i podwładnych, a nawet klientów. Pomagamy zespołom stworzyć wspólny język, nieoceniający i bezpieczny, który ułatwi im rozwiązywanie najtrudniejszych nawet konfliktów oraz pozwoli otwarcie i szczerze mówić o tym, co w zespole wymaga poprawy. Insights Discovery™ pokaże Twojemu zespołowi także potencjał i synergię, jaka w nim tkwi, warsztaty pomogą aktywnie doświadczyć i poprzez doświadczenie lepiej zrozumieć, jaki wpływ na zespół ma jego różno- lub jednorodność. Rozwiązania oparte na Insights Discovery™ pomogą Ci zbudować silny zespół lub wzmocnić go poprzez pracę nad wzajemnymi, opartymi na zaufaniu relacjami, diagnozę mocnych i słabszych stron oraz opracowanie ścieżek rozwoju, a także wdrożenie efektywnych strategii współpracy z klientami typu win-win, dostosowanych do ich potrzeb.

Wszystkie nasze warsztaty prowadzone są przez dwóch trenerów dobranych tak, aby reprezentowali typy antagonistyczne w modelu Insights Discovery™. To pozwala uczestnikom w praktyce obserwować kontrastowe style funkcjonowania oraz strategie adaptacyjne we współpracy. Gwarantuje to także bardzo dobre wsparcie dla uczestników o różnych typach osobowości i moderowanie zadań wykonywanych w podgrupach na najwyższym poziomie.

Chcesz dowiedzieć się więcej? Spójrz na przykładowe ścieżki rozwiązań.

Sprawdź czy osoba, z którą współpracujesz jest aktualnie akredytowanym konsultantem Insights Discovery.

Każdy Konsultant, który przejdzie pełen proces Akredytacji otrzymuje Certyfikat ważny przez 2 lata. Po tym czasie konieczne jest odświeżenie Akredytacji.