Budowanie zespołów i umacnianie wzajemnych relacji między ludźmi

Mam nowy zespół, który dopiero co został powołany do życia. Ludzie nie znają się, są zaledwie grupą wolnych elektronów, jeszcze nie zespołem. Myślę o spotkaniu integracyjnym, które miałoby lekką formę, było zabawą, ale jednocześnie dotknęłoby ważnych kwestii i scaliło zespół.

Insights Discovery™ to model, który bardzo często z powodzeniem wykorzystywany jest, jako wsparcie w integrowaniu zespołów. Zapoznanie uczestników z modelem w formie warsztatu Efektywności Indywidualnej™ pozwala im lepiej poznać siebie nawzajem, spojrzeć przez kolorowe okulary Insights Discovery, zrozumieć różnice indywidualne oraz płynącą z nich siłę. Poprzez pracę z Profilem Indywidualnym, członkowie zespołu mogą lepiej poznać swoje potrzeby komunikacyjne i wartości, jakie wnoszą do zespołu. Mogą zacząć budować świadome oraz pełne szacunku i wzajemnej akceptacji relacje. Pomyśl tylko, jak bardzo możesz scalić zespół budując na pozytywach!

Na dalszych etapach pracy z zespołem, narzędzia mogą być dobierane, w zależności od potrzeb zespołu. Najczęściej obieraną ścieżką dalszej integracji jest wsparcie synergii płynącej z różnorodności członków zespołu oraz spojrzenie na zespół jak na jeden organizm. Pomóc może program Discovery – Efektywność Zespołu™, który za pomocą m.in. mapy zespołu na kole Insights Discovery, pozwala uczestnikom odpowiedzieć na ważne, ale czasem trudne dla zespołu pytania: gdzie tkwią nasze słabości? Skąd się biorą? Czy jest coś, co możemy sami z tym zrobić? Program pozwala także wzmocnić tożsamość zespołu. Daje możliwość zweryfikowania zasad współpracy pomiędzy poszczególnymi typami Insights. Dzięki wprowadzeniu modelu 4 filarów efektywności zespołu, odwołujących się do czterech energii kolorystycznych (Koncentracja, Synchronizacja, Klimat i Proces), zespół może odnieść się i przeanalizować swoje funkcjonowanie w konkretnych obszarach. Discovery – Efektywność Zespołu™ to znakomity naturalny wstęp do ustrukturyzowanej diagnozy funkcjonowania zespołu poprzez Profil Efektywności Zespołu Insights Navigator™. Warsztat oparty na pracy z tym Profilem pozwala przyjrzeć się zespołowi poprzez diagnozę jaego funkcjonowania, dokonaną przez wszystkich jego członków. Diagnoza dotyczy 32 elementów istotnych dla dobrego funkcjonowania zespołu, powiązanych energiami kolorystycznymi. Uczestnicy w drodze otwartej dyskusji, interaktywnych ćwiczeń i refleksji odkrywają największe bolączki zespołu oraz rozpoznają te elementy, które wymagają największej pracy, a które są priorytetem. W cyklu sesji „naprawczych” możemy pomóc zespołowi pokonać te przeszkody, które stoją na jego drodze. Być może zespół doświadczył w ostatnim czasie punktów zwrotnych, które zachwiały jego strukturą i wpłynęły na efektywność? Odkryjmy je! Spójrzmy otwarcie i szczerze na to, co leży u podstaw pewnych barier, jakie pojawiły się w życiu zespołu. Program Navigator – Efektywność Zespołu™ to nie najłatwiejsza droga dla zespołu, mobilizuje do stawienia czoła pewnym faktom, czasem trudnym do zaakceptowania. Jednak Insights Discovery poprzez bezpieczne, nieoceniające podejście, jest dużym wsparciem dla zespołu w poruszaniu nawet najtrudniejszych tematów…

Narzędzia i programy

Sprawdź czy osoba, z którą współpracujesz jest aktualnie akredytowanym konsultantem Insights Discovery.

Każdy Konsultant, który przejdzie pełen proces Akredytacji otrzymuje Certyfikat ważny przez 2 lata. Po tym czasie konieczne jest odświeżenie Akredytacji.