Profil Efektywności Zespołu Insights Navigator™

Profil Efektywności Zespołu Insights Navigator™ pokazuje gdzie jest obecnie oraz dokąd mógłby zmierzać zespół. To narzędzie, które na podstawie odpowiedzi udzielonych przez każdego członka zespołu na 32 pytania, pokazuje mocne oraz słabsze strony zespołu.

Cały Profil opiera się na modelu 32 Elementów Efektywności Zespołu™ powiązanych z czterema podstawowymi energiami kolorystycznymi Insights Discovery. Model ten pokazuje obszary kluczowe dla dobrego funkcjonowania zespołu oraz diagnozuje ich poziom w zespole. Poprzez pracę z Profilem Efektywności Zespołu Insights Navigator™, członkowie zespołu mogą skonfrontować się z największymi przeszkodami, jakie stoją na drodze ich efektywności, określić dokąd powinni i chcieliby zmierzać, a także co może im w tym pomóc, a co przeszkodzić. Profil pomaga zdiagnozować potencjał zespołu, a także przyjrzeć się bliżej i zdefiniować obszary do rozwoju, uwzględniając w tym zakresie także rozkład energii kolorystycznych w zespole.

Profil Efektywności Zespołu Insights Navigator™ może być przygotowany w dwóch wersjach:

  • Personalnie, dla każdego z członków zespołu, z uwzględnieniem indywidualnej oceny zespołu w każdym z 32 elementów versus wyniki średnie zespołu.
  • Ogólnie, z uwzględnieniem wyłącznie wyników uśrednionych i największych odchyleń od średnich.

Praca zespołowa z Profilem podczas Warsztatów Navigator – Efektywność Zespołu™ pozwala otwarcie i szczerze odkryć i omówić największe bolączki zespołu i znaleźć środki zaradcze. To może być przełom dla Twojego zespołu!

Przykładowy Profil Efektywności Zespołu Insights Navigator™

Sprawdź czy osoba, z którą współpracujesz jest aktualnie akredytowanym konsultantem Insights Discovery.

Każdy Konsultant, który przejdzie pełen proces Akredytacji otrzymuje Certyfikat ważny przez 2 lata. Po tym czasie konieczne jest odświeżenie Akredytacji.